مسافرت

 

اولین عید نوروز زندگیت مصادف شد با اولین مسافرت زندگیت عزیزم

راهی اصفهان شدیم ،تو راه زیاد اذیت نشدم وبیشتر تو صندلی ماشینت خواب بودی وبرای شیر خوردن بیدار میشدی ،خوش گذشت ولی برگشتمان با ناراحتی بود ،چون بابا وحید که برای بیمه عمر شما پیش یکی از دوستانش رفته بود ،به فاصله ده دقیقه تمام وسایلی که داخل ماشین بود به سرقت رفت ،از جمله صندلی ماشین شما ،کت بابا که تازه خریده بود،با کلی لباس دیگر ،جلد دوربین یکی از دوستانش که خدا رو شکر دوربین تو کیفم بود،کلمن آب و کلی وسایل ریز ودرشت دیگه که کلی بابا وحید و ناراحت کرده بود ولی من کلی خدا رو شکر کردم که ماشینو ندزدیدن ،خلاصه بخاطر ناراحتی بابا و اینکه دل و دماغ نداشت زود برگشتیم خونه........

خونه عمه طاهره

عید1392

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید