سیزده بدر

خستگی مسافرت یک روزه هنوز از تنم در نیومده بابا وحید که کلی تعجب کرده بود از برگشتمان طفلک می خواست کمی از دستمان نفس بکشه که نشدزباننیشخند

برای اینکه 13 تو خونه نباشیم نهار رو بردیم به نزدیک ترین فضای سبز خونمون و نوش جان کردیم.

فاطیما خانم پا تو کفش بزرگترش کرده و کلی هم احساس بزرگی میکنه

فاطیما خانم در حال آزمایش

نمی دانم آرزویت چیست؟

اما برای رسیدن به آرزویت دستانم به آسمان جاری و سبزه دلم را به نیت تو و آرزویت هر چه که هست گره می زنم 

روز آرزو هایت مبارک

/ 1 نظر / 58 بازدید
الهه مامان روشا جون

چه با مزه از لیوان میریزه تو کاسه از کاسه تو لیوان.یعنی بچه ها عاشق این کارن. خوش باشید همیشه.