مامان هنرمند

این آخری رو خودم خیلی دوست دارم مبارکت باشه نازنینم

 

/ 3 نظر / 48 بازدید
الهه مامان روشا جون

وای چه قدر خوشگلن[دست][دست][دست]مامانی حسابی شکسته نفسی میکنی .بابا خیلی حرفه ای عمل کردی اگه من بخوام بدوزم ..............[خجالت] مبارکت باشه عزیزم.[قلب]

مامان سارینا

چقدر با سلیقه ای خانوم

نسیم

خوشگلن اتفاقا لباساا.مبارکش باشه[گل][پلک]