سینما

امروز بابا پیشنهاد سینما داد و ما هم از خدا خواسته راهی شدیم

می خواستیم فیلم «چه» رو ببینیم که از رو پرده برش داشته بودند

فیلم «طبقه ی حساس» رو دیدیم.

پارک رفتن فاطیما

وقتی فاطیما می خواد جای اسباب بازی هاش بشینه

/ 0 نظر / 38 بازدید