تولد بابایی

                                             امروز منو فاطیما جونم خونه ی مامان زهرا اینها بودیم و تو راه برگشت برای تولد بابا وحید کیک و کادو گرفتیم                                                                                           کیک برای جشن سه نفره مان زیاد هم آمد                                                                                                                       فاطیما آنقدر شیطونی کرد که زانوش توی کیک رفت                                                  البته زیاد عمیق نبود                                                                                                                 

همسر عزیزم:

اسفند با تو آغاز می شود

و در من تمام.........

با تمام وجودم......

ورودت را به زمین تبریک می گویم.                                            

روز مهندس و تولدت مبارک                                                                                           

 

 

 

/ 0 نظر / 76 بازدید