تلاش برای گرفتن از پوشک

امروز تصمیم خودمو گرفتم برای اینکه فاطیما رو از پوشک بگیرم....

اولین کاری که کردم رفتم براش شورت آموزشی گرفتمو

کلی باهاش صحبت کردم که جیش داشتی به مامان بگو عزیزم....

ولی تو این مدت چون مهمونی زیاد رفتیم و ممکن بود یه وقت خونه مردم جیش کنه پوشکش می کردم و فاطیما جونم حسابی سر در گم شده نمی دونه تو پوشکش جیش کنه یا قصری.......

فاطیما جون و دوستش ریحانه

فاطیما جون و پسر عمش محمد مهدی

/ 0 نظر / 62 بازدید