خیلی خوشحالم ،دل تو دلم نیست از اینکه بدانم برات سنگ تموم گذاشتم یا نه دلشوره دارم ،دوست دارم همه چیز عالی برگزار شود و اولین تولد دخترم خاطره انگیزترین برایم باشد،بابا هم حسابی سنگ تمام گذاشت وهر چه لازم بود برای تولدت خرید روز خوبی بود تو هم کلی رقصیدی.

عکسها جوری بود که نمیشد تو وبلاگ استفاده کرد

عکس دختر گلم


کادوهای تولد دختر یکی یک دونه ی مامان

صندلی غذا کادوی مامان و بابا

ماشین شارژی کادوی مامان زهرا

این آقا فیله که می چرخه وآهنگ می زنه و فاطیما خیلی دوسش داره رو دایی امیرش براش هدیه آورده

پالتو رو هم خاله فرخنده (خاله ی من)برای دختر گلم هدیه آورده

این بلوز شلوارم زن عمو شیوا برای فاطیمای عزیزم هدیه آورده

این تاپ و شلوارک هم زن دایی مهری (زندایی من) آورده البته چند بار توسط فاطیما پوشیده شده و شسته شده  چون عکسا رو  بعد از تولد گرفتم وتو وب گذاشتم.

عزیز و عمه ها هم پول دادن دست همگیشون درد نکنه

(18/5/92)