قربونت برم عزیزم امروز دهمین روز بدنیا اومدنته ،که به حمام رفتی و خوابتم برده ،نافتم امروز افتاد‌

 

 

مامان فدات بشه که زردی داری ،روزهای خیلی بدیه ،تو خیلی کوچیکی ،از اینکه مدام باید ازت خون بگیرن دلم می لرزه وچشمام پر اشک میشه.‌ ‌

 

عزیز دلم چون هشتم ماه رمضان به دنیا اومدی و دهمین روز تولدت شبهای قدر میشه جشنش رو عید فطر گرفتیم اینم عکست:

اینم عکست با پسر عمت که یک ماه ازت بزرگتره: