امروز با بابا وحید و فاطیما گلی خودم به سینما رفتیم و فیلم کلاشینکف رو دیدیم

خیلی فیلم بی خودی بود ولی به خودمون خیلی خوش گذشت ...روز خوبی بود