دختر عزیزتراز جانم :

امسال سال دومیه که کنار من و بابا وحید هستی عزیزم

دعایم برای سال تحویل این بود که همیشه سالم و سلامت  و پر از خوشبختی باشی عزیزم

فاطیما جون بدون که عاشقانه دوستت دارم عزیزم


فاطیمای عزیزم کنار سفره هفت سین سال 1393

 

 

 

فاطیما آماده است برای رفتن به عید دیدنی  

خونه ی دایی حسین                                                                                                                                                                    

فاطیما مشغول خرابکاریه...... از مکنت های یخجال زندایی خوشت اومده بود همش با اونا بازی می کردی و چند تاشونم نا کار کردی و انسیه هم یکی از عروسکهای بچگی اش را بهت داده بود تا بازی کنی مو نداشت و شما مرتب می گفتی نی نی    مو    نیست

اینجا هم بقول زندایی اینها چال اسکندرونه  و نشستی تا گلهای خشک داخلش رو برداری

   

خونه ی عمو حمید هم کلی با کسری بازی کردی

 

فاطیما جان امیدوارم سالی پر از سلامتی و شادابی در انتظارت باشد عزیزم