شعر محبوب فاطیما جون


عزیزم سی دی حسنی رو بابایی از اطراف دانشگاه که نمایشگاه بوده برات خریده که عاشقش شدی هر روز که از خواب پا میشی می گی : نی نی ....منظورت حسنیه.....

بعد از دو سه بار نگاه کردن راهی اتاقت میشی و باز می گی :نی نی ....تو...تو (توپ)

                                                                                                                                                                 و بین این همه اسباب بازی این عروسکهای انگشتی رو خیلی دوست داری

قربون دستت که دوست نداشتی از عروسکا عکس بگیرم

اینجا هم سرت رو به مبل چسبوندی که از خودت نتونم عکس بگیرم

و توپ ها رو هم فقط میاری وسط و اصلا باهاشون بازی نمی کنی

چه خوب شد که بدنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی.......عزیز دل مامان