برام هیچ حسی شبیه تو نیست

کنار تو درگیر آرامشم

همین از تمام جهان کافیه

همین که کنارت نفس می کشم

برام هیچ حسی شبیه تو نیست

تو پایان هر جستجوی منی

تماشای تو عین آرامشه

تو زیبا ترین آرزوی منی

 


                                             امروز منو فاطیما جونم خونه ی مامان زهرا اینها بودیم و تو راه برگشت برای تولد بابا وحید کیک و کادو گرفتیم                                                                                           کیک برای جشن سه نفره مان زیاد هم آمد                                                                                                                       فاطیما آنقدر شیطونی کرد که زانوش توی کیک رفت                                                  البته زیاد عمیق نبود                                                                                                                 

همسر عزیزم:

اسفند با تو آغاز می شود

و در من تمام.........

با تمام وجودم......

ورودت را به زمین تبریک می گویم.                                            

روز مهندس و تولدت مبارک