دختر گلم روزها چه با شتاب در گذرند و تو هر روز بزرگتر....زیبا تر ....و کاملتر می شوی

اینو بدون که نفس مامانی....


27بهمن هفتمین دندونت رویت شد گلم و30بهمن متوجه هشتمین آن شدم

دوستای گلم عکس فاطیما قدیمی ست بزودی عکسای جدیدشو میزارم.

دخترم من نقاش نیستم ولی لحظه های بی تو بودن را درد می کشم.