مامان فاطیما هنرمند میشود

دختر گلم برای اینکه این لباسها دوخته شود مامانی چه شبها که بیدار نبوده عزیزم چون شما وقتی بیدار هستی اصلا نمیشه از این هنر نمایی ها کرد چون به همه چیز دست می زنی و همه رو بهم میریزی سوزن،قیچی دو سه بار هم الگو هامو پاره کردی عزیزممنم مجبور شدم شب شما رو که خوابوندم مشغول خیاطی بشم البته اینو بگم که من خیاط نیستم و خیلی کم در این مورد سر رشته دارم  و شاید اصلا لباسها رو تنت نکنم

اینم اولین لباسی که برای دختر گلم دوختم:

 


این آخری رو خودم خیلی دوست دارم مبارکت باشه نازنینم